Vì chiến tranh Ukraina với Nga nên xăng dầu bây giờ rất hiếm.

Giá xăng:

  • E95: 27 000 VNĐ 1 lít
  • E92: 25 000 VNĐ trên 1 lít